Ďakujeme, že ste
boli s nami

Sme veľmi radi, že ste v tomto roku využívali náš produkt na hľadanie tých najlepších zamestnancov.

S príchodom nového roka bude Roster nahradený najväčšou databázou aktívnych životopisov na Profesii.

Možnosť prezerania si relevantných kandidátov tak ostáva zachovaná, bude však súčasťou celistvej databázy s viac ako 70 000 aktívnymi životopismi

Vyberte si zamestnancov do vašich prevádzok

Hľadanie nového zamestnanca môže byť zdĺhavý proces. Využite svoj čas efektívne a nájdite nového zamestnanca do vašej prevádzky rýchlo a pohodlne. Databáza životopis má viac ako 70 000 aktívnych profilov ľudí.

Copyright © 2023. Roster.Profesia.sk. Všetky práva vyhradené.